Branka Baraković Ušić, SLATKI LIMUNI

roman, satira, kratke priče o događajima u vrijeme tranzicije (danas) koju političari koriste. 

A5 format, 73 strane 

molim kontaktirati autoricu na mail: busic678@gmail.com

50.00 HRK